Monday, October 3, 2011

kebaikan bersenam

Bersenam adalah satu amalan gaya hidup yang sihat.karangan ini diperoleh daripada blog www.scribd.com.

adan sihat otak cerdas. Peribahasa ini jelas menunjukkan bahawa bersenambanyak membawa faedah kepada kita.  Lantaran itu, setiap orang harus meluangkan masauntuk melakukan aktiviti senaman.Dengan bersenam,kita dapat menyihatkan badan kita. Hal ini demikian keranabadan kita akan mengeluarkan peluh dan tenaga yang banyak. Oleh itu,badan kita akanmenjadi sihat dan tidak selalu sakit..Kita tidak akan menjadi seorang yang malas dantidak aktif.Kita mestilah bersenam sekurang-kurangnya tiga kali semingguSelain itu,kita dapat mengeratkan hubungan antara keluarga atau rakan jika kitabersenam bersama-sama. Dalam marcapada, kehidupan manusia semakin sibuklantaran mengejar kerjaya masing-masing. Alangkah baiknya jika ahli-ahli keluarga dankawan-kawan dapat bersenam bersama-sama untuk mengeratkan hubungan yangsemakin renggang.Kita juga boleh mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Masa ituemas. Kita dapat mengisi masa lapang kita dengan bersenam. Oleh itu,kita tidak akanterjebak dalam perkara yang tidak mendatangkan manfaat seperti melepak,merayau-rayau tanpa tujuan dan banyak lagi.Di samping itu,bersenam dapat mencerdaskan minda kita. Kita dapat belajardengan baik dan boleh memberi tumpuan ketika guru sedang mengajar. Kita juga tidakcepat letih dan dapat selalau aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah apabila badankita cergas.Akhir sekali,dengan bersenam kita dapat menghindari diri daripada penyakitseperti sakit jantung,obesiti dan banyak lagi.Jika kita tidak bersenam,kolestrol kitasemakin tinggi dan darah tinggi boleh meningkat dengan mendadak.Kesimpulannya,aktivti senaman banyak manfaat kepada segenap lapisanmasyarakat. Oleh itu, kita digalakkan memupuk tabiat bersenam sejak kecil, bak katamelentur biarlah dari  rebungnya.

No comments:

Post a Comment